Фотографии квеста Логово:

Фото 1. Квест Логово в Калуге
Фото 2. Квест Логово в Калуге
Фото 3. Квест Логово в Калуге
Фото 4. Квест Логово в Калуге
Фото 5. Квест Логово в Калуге